תוספת סככת רפת חלב ובור זבל + הקלה בגובה

בקשה ועדה מקומית שדמות דבורה 2008/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת סככת רפת חלב ובור זבל + הקלה בגובה
מספר: שדמות דבורה 2008/ 119
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת סככת רפת חלב ובור זבל + הקלה בגובה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורהשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק20-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200900207/05/2009