תוספת עליית גג, פרגולה ושיפוץ הבניין הקיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 079/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת עליית גג, פרגולה ושיפוץ הבניין הקיים
מספר: 079/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת עליית גג, פרגולה ושיפוץ בניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18115חלק160
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802429/04/2008