תוספת קומה + גג רעפים, זכרון משה

בקשה ועדה מקומית 05.71.0

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת קומה + גג רעפים, זכרון משה
מספר: 05.71.0
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הבקשה היא לבניית תוספת קומה + גג רעפים מעל בניין חד קומתי קיים.
במסגרת הבקשה מוצעות להוספה 4 יח"ד חדשות, כאשר גג הרעפים מוצע למגורים כחלק בלתי נפרד מ- 4 יח"ד בקומה שמתחתן.
הגישה ליח"ד החדשות מוצע דרך מדרגות חיצוניות מחוץ לקווי הבניין אולם בתחום החלקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30066חלק76
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005