תוספת קומה א' + גדרות. נוף איילון

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 541/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת קומה א' + גדרות. נוף איילון
מספר: גז/ ש/ 541/ א
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה א' + גדרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרשעלבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5777חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401108/06/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי מחוזית - מחוז מרכז200400112/05/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400820/04/2004