תוספת קומה א' + הריסת מחסן + פרגולות.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 548

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת קומה א' + הריסת מחסן + פרגולות.
מספר: גז/ ש/ 548
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה א' + הריסת מחסן + פרגולות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרשעלביםנוף איילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5777חלק16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי מחוזית - מחוז מרכז200200821/12/2003