תוספת קומה וממ"ד למבנה קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 088/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת קומה וממ"ד למבנה קיים
מספר: 088/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה וממ"ד למבנה קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18635חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017017/07/2012