תוספת קומה ושינויים בחזיתות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 077/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת קומה ושינויים בחזיתות
מספר: 077/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה ושינויים בחזיתות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13056חלק141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/09/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017804/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016618/06/2012