תוספת קומה חלקית ברחוב בראזני

תוכנית תא/ 2815

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת קומה חלקית ברחוב בראזני
מספר: תא/ 2815
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תנאי דיור וניצול מירבי של קרקע לבניה, וכן
התאמה עיצובית לגגות קיימים ע"י:
א. התרת תוספת קומה חלקית, המהווה תוספת בניה לדירות
שבקומה העליונה, בשטח של עד 75 מ"ר סה"כ, ליחידת
דיור צמודת גג.
ב. שינוי בהתאם לכך של תכנית 1233א', אשר הודעה על
מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 2015 מיום 9.6.74,
ושל תכנית מס' 1233ב', אשר הודעה על מתן תוקף לה
פורסמה בי.פ. מס' 3475 מיום 25.5.87.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
רחוב בראזני 1-11 שכונת רמת אביב ג'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6631חלק206-208
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1233/ בשינוי לתכנית מפורטת מס' 1233א'שינוי
תוכניתתא/ 1233/ אתכנית מפורטת 1233א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1303. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בהתנגדויות27/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2000תאריך פרסום: 05/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4890. עמוד: 3866. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2000
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2000
קבלת תכנית28/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81727/10/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות76224/06/2002