תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים משולב במסחר לאזור מסחר ומשרדים.
2. תוספת קומה אחת לבנין בן 2 קומות.
3. הגדלת זכויות בניה מ- 461 ל- 710 מ"ר. מתוכם: למטרות עיקריות מ- 399 ל- 636 מ"ר, למטרות שרות מ- 62 ל- 74 מ"ר.
4. הגדלת תכסית מירבית מ- 236 ל- 296 מ"ר.
5. קביעת הוראות והנחיות בניה.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות לחזית מסחרית מיוחדת קולונדה.
8. מתן הנחיות לחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
רח' הרצל
מגרש 2/190

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק51, 83, 101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 124שינוי חלק ממגרש לאזור מסחרי ומגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1246. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים21/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות26/04/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 454. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2007
קבלת תכנית19/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה