תוספת קומה למבנה קיים, המבנה יהיה מורכב משלוש יח"ד בשלוש קומות.

תוכנית ק/ 3462

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומה למבנה קיים, המבנה יהיה מורכב משלוש יח"ד בשלוש קומות.
מספר: ק/ 3462
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה שלישית

עיקרי הוראות התכנית:

1. תוספת קומה שלישית מעל למבנה קיים ותוספת אחוזי בניה- סה"כ 114% בכל הקומות (עיקרי+שירות)
2. תוספת יחידת דיור כך שעל המגרש יהיו 3 יח"ד במקום 2 יח"ד בכל הקומות.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
דרום מערבית למרכז הישוב

קואורדינטה מערב 670/825
מזרח - Y
קואורדיטה דרום 197/075
צפון - X

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק61, 78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4201. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 228. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/02/2007
קבלת תכנית16/01/2007