תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות , רח' אלפנדרי 38 , מקור ברוך

תוכנית 14172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות , רח' אלפנדרי 38 , מקור ברוך
מספר: 14172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ב' .

עיקרי ההוראות:
1. קביעת קווי בנין .
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ב' .
3. ביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות .
4. קביעת היקף הבניה בחלקה ל- 388.00 מ"ר מתוכם 286.00 מ"ר שטחים עיקריים ו- 102.00 מ"ר שטחי שירות .
5. קביעת הוראות בגין בנין לשימור .
6. קביעת הוראות להריסת חריגות בניה .
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .
8. קביעת הוראות בגין עץ לעקירה ועצים לנטיעה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאלפנדרי

תיאור המיקום:
שכונת מקור ברוך ,
קואורדינטה X 220/295
קואורדינטה Y 632/720
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30070חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות09/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5451. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2011
קבלת תכנית15/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית