תוספת קומה מעל בניין עם יח"ד 1

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5411

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת קומה מעל בניין עם יח"ד 1
מספר: תא/ 03/ 5411
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה מעל בניין קיים עם יח"ד 1

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומולכו שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6923חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200309018/12/2003