תוספת קומות ואחוזי בניה - רחוב אלמוגים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 110/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת קומות ואחוזי בניה - רחוב אלמוגים - אילת
מספר: 2/ 03/ 110/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומות ושטחים, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה חדשות בשטח התכנית,
לפי תקננות חוק התכנון והבניה תשנ"ב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2006
קבלת תכנית26/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006