תוספת קומות, שינוי בקויי בנין

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 173/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תוספת קומות, שינוי בקויי בנין
מספר: 173/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומות ושינוי קו בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13053חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200810022/09/2009