תוספת קומות, תוספת יח"ד,שינוי בקווי בניין צדדיים

תוכנית רח/ מק/ 550/ ב/ 9/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת קומות, תוספת יח"ד,שינוי בקווי בניין צדדיים
מספר: רח/ מק/ 550/ ב/ 9/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת קומות כך שיהיו 5 קומות + 2 קומות עמודים מפולשות במקום 4 קומות + קומת עמודים.
2. תוספת יח"ד כך שיהיו 9 יח"ד במגרש במקום 8 יח"ד.
3. שינוי בקווי בניין צדדיים ל- 3.6 מ' במקום 4 מ' ו 5.4 מ' לאחור במקום 6 מ'.
4. קביעת הוראות הבניה בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק663
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2006תאריך פרסום: 16/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5528. עמוד: 3213. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1644. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200507227/02/2006