תוספת קומת להגדלת שטח הדירה - נווה עופר

תוכנית 5/ 03/ 109/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת קומת להגדלת שטח הדירה - נווה עופר
מספר: 5/ 03/ 109/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי הקרקע ובזכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
נווה עופר - רחוב נגבה
מגרש 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38006חלק212-213, 21714
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 109/ 10שכון "רסקו" - ע"י דרך חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית22/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004