תוספת קומת מגורים

בקשה ועדה מקומית 9/ 19354

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת קומת מגורים
מספר: 9/ 19354
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומת מגורים מעל הקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19354חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200116/01/2002