תוספת שטח לבניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5756

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת שטח לבניין קיים
מספר: תא/ 03/ 5756
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח לבניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקפאח יחיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7001חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400205/01/2004