תוספת שטח למבנה קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 07/ 078/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת שטח למבנה קיים
מספר: 07/ 078/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתליתעתלית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10586חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/11/2007