תוספת שטח למגורים בדרום סכנין, סכנין

תוכנית ג/ 20189

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח למגורים בדרום סכנין, סכנין
מספר: ג/ 20189
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח למגורים בדרום סכנין

עיקרי ההוראות:
תוספת שטח למגורים בדרום סכנין
קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19288חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/06/2012
קבלת תכנית12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201406/08/2012