תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.

תוכנית ג/ 19727

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.
מספר: ג/ 19727
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.
2. קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע.
3. קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
דרום סכנין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19288חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6061יעוד שטח למגורים, סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2011
קבלת תכנית01/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201406/08/2012