תוספת שטח למגורים עבור תוספת חברים בקבוץ עד שנת 2020 (כ-50 יח"ד).

תוכנית בר/ 15/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח למגורים עבור תוספת חברים בקבוץ עד שנת 2020 (כ-50 יח"ד).
מספר: בר/ 15/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח למגורים עבור תוספת חברים בקבוץ
עד שנת 2020 (כ-50 יח"ד).
1. שינוי יעוד קרקע מ"אזור חקלאי" ל"אזור מגורים"
ולשטח פרטי פתוח.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר

תיאור המיקום:
קבוצת שילר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק16, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 15בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2681. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים07/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3941. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/03/2002
קבלת תכנית12/02/2002