תוספת שטח למגורים, במערב סכנין, סכנין

תוכנית ג/ 19448

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח למגורים, במערב סכנין, סכנין
מספר: ג/ 19448
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח למגורים במערב סכנין

עיקרי ההוראות:
הקמת אזור למגורים ב' ודרכים במערב סכנין
קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק3-446
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6388. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2012
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4183. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2011
קבלת תכנית21/02/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה