תוספת שטח למסחר ולמבני ציבור במתחם רגבה , מושב רגבה

תוכנית ג/ 16992

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח למסחר ולמבני ציבור במתחם רגבה , מושב רגבה
מספר: ג/ 16992
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מתיירות ונופש לשצ"פ , שפ"פ ומוסדות ציבור והוספת שטח למסחר ע"י שינוי ייעוד קרקע משצ"פ למסחר .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי קרקע קיימים לשימושים שונים כמפורט בתשריט.
סימון ייעודי קרקע לביטול .
קביעת ופירוט תכליות מותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה .
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשררגבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18482חלק21, 296-7, 11, 15, 19, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2007
קבלת תכנית25/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800520/02/2008