תוספת שטח לסגירת מרפסות בקומה א' של דירות הגג.

תוכנית רצ/ 1/ 43/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח לסגירת מרפסות בקומה א' של דירות הגג.
מספר: רצ/ 1/ 43/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח עיקרי לסגירת מרפסות בגודל של 7.5 מ"ר
ליח"ד בקומה א' של דירות הגג.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
רח' ניר דוד 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23
ורח' מסילות 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5389חלק47, 49, 51, 74, 78, 80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1069. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1391. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה08/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/07/2004
קבלת תכנית30/06/2004