תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופט

תוכנית ג/ 5577

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופט
מספר: ג/ 5577
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח לתעשיה ומבני משק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
ישוב: עין השופט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11524חלק
11926חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1991תאריך פרסום: 31/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3938. עמוד: 564. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/1991
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות13/12/1990תאריך פרסום: 13/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3824. עמוד: 802. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/02/1988
החלטה בדיון בהפקדה31/03/1986
קבלת תכנית19/01/1986