תוספת שטח מגורים קיבוץ נווה אור - (גניזה)

תוכנית ג/ 4832

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח מגורים קיבוץ נווה אור - (גניזה)
מספר: ג/ 4832
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד קרקע ותוספת שטח לקיבוץ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור

תיאור המיקום:
ישוב: נוה אור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22656כל הגוש
22662כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/05/1985
קבלת תכנית02/04/1985