תוספת שטח מסחרי ע"ג קומה מסחרית

תוכנית אל/ 195/ 4/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח מסחרי ע"ג קומה מסחרית
מספר: אל/ 195/ 4/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטח מסחרי ע"ג קומה מסחרית קיימת
בהיקף של 500 מ"ר שטח עיקרי ו-175 מ"ר שטח שירות.
ב. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ג. לאפשר ניוד שטחים בין קומות המיבנה המסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4060חלק44-51, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1244. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/10/2001תאריך פרסום: 16/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5023. עמוד: 124. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/10/2000
קבלת תכנית25/09/2000