תוספת שטח עיקרי בקומה תשיעית, הפיכת קומת גג לקומה.

תוכנית נת/ 800/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח עיקרי בקומה תשיעית, הפיכת קומת גג לקומה.
מספר: נת/ 800/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטח עיקרי בקומה תשיעית.
ב. תוספת קומה מ: "שמונה קומות ע"ע + בניה על הגג" ל: "תשע קומות ע"ע" ע"י הפיכת קומת הגג לקומה.
ג. שינוי קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהאוסישקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8263חלק54-55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4591. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2140. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בולחוף25/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה25/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2004
קבלת תכנית04/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה