תוספת שטח עיקרי וקביעת שטחי שירות, קביעת בינוי, שינוי קו בנין קדמי דרומי.

תוכנית רע/ 1/ 553

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטח עיקרי וקביעת שטחי שירות, קביעת בינוי, שינוי קו בנין קדמי דרומי.
מספר: רע/ 1/ 553
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטח עיקרי וקביעת שטחי שרות .
ב. קביעת בינוי.
ג. שינוי קו בניין קדמי דרומי מ- 5:00 מ' ל- 4.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרעננהרעננהרעננהקלאוזנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6586חלק598
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרע/ 2000תכנית מתאר רעננהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית07/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200502022/11/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501221/06/2005