תוספת שטח עיקרי של 436 מ"ר לשטח העיקרי הקבוע סה"כ 1670 מ"ר.

תוכנית אל/ 195/ 1/ ט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטח עיקרי של 436 מ"ר לשטח העיקרי הקבוע סה"כ 1670 מ"ר.
מספר: אל/ 195/ 1/ ט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שטח עיקרי של 436 מ"ר ( שהינם 20.9 אחוז משטח המגרש), לשטח העיקרי הקבוע בתכנית גז/ במ/ 195/ 1 , אל/ מק/ 1/ ו' , אל/ מק/ 195/ 1/ ח'.
2. סה"כ שטח עיקרי לבניה לאחר התוספת יסתכם ב- 1670 מ"ר (שהינם 80 אחוז משטח המגרש).
3. תוספת השטחים תבוצע במסגרת מעטפת הבנין הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדהלל, רבי שמואל הנגיד, שמאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5457חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1977. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1617. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/04/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/08/2003
קבלת תכנית03/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200600529/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים47530/01/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401108/06/2004