תוספת שטחי בניה למגרש 2023 בשכונת יהושפט ערד

תוכנית 24/ 03/ 113/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטחי בניה למגרש 2023 בשכונת יהושפט ערד
מספר: 24/ 03/ 113/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי בניה למגרש 2023 לצורך הגדלת דירות מ- 3 חדרים ל- 4 חדרים.

עיקרי ההוראות:
תוספת 130 מ''ר שטח עיקרי ותוספת 220 מ''ר שטח שרות, מעל הקרקע, לתא שטח 2023.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
שכונת "יהושפט" ערד
קואורדינטה X 220100
קואורדינטה Y 574750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38258חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ במ/ 216שכונת יהושפט - ערדשינוי
תוכנית24/ 03/ 113/ 7אזור מגורים א' ו- ב' רובע יהושפט - ערדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2312. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6002. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
קבלת תכנית08/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127430/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה