תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה, מי ערד.

תוכנית נת/ 750/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה, מי ערד.
מספר: נת/ 750/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי בניה לצורךהקמת בריכת שחיה ושרותים נלווים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהאייר, דרך דגניה, תמוז

תיאור המיקום:
בין הרחובות תמוז, אייר ודגניה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8007חלק62
9905חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4692. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה20/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 300. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית18/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית