תוספת שטחי שרות ושנוי קו בניין, לבון

תוכנית גנ/ 17931

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שטחי שרות ושנוי קו בניין, לבון
מספר: גנ/ 17931
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטחים במגרש 8 לבון

עיקרי ההוראות:
תוספת שטח שרות עבור מבנה מתחת לחניה.
לגיטימציה למבנה שרות מתחת לחניה בקווי בניין קדמי וצדדי 0.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק811, 55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4591. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1865. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2009
קבלת תכנית26/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000611/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900711/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה