תוספת שטחי שרות למטרות חניה.קביעת הוראות בינוי.קביעת מספר מרתפים

תוכנית חש/ 21/ 11/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטחי שרות למטרות חניה.קביעת הוראות בינוי.קביעת מספר מרתפים
מספר: חש/ 21/ 11/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שטחי שרות למטרות חניה.
2. קביעת הוראות בינוי.
3. קביעת מספר מרתפים, גובהם והוראות לביצועם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7934חלק75
7946חלק2
8965חלק5760, 70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 21/ 11/ אאזור תעשיה כפר נטר.שינוי
תוכניתחש/ 21/ 7כפר נטרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3902. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות15/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2176. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2001
קבלת תכנית10/07/2001