תוספת שטחים בקומת מקלט של בניין קיים, נוה פת,מתחם בין רח' ברל לוקר ופישר מוריס

תוכנית 11027

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטחים בקומת מקלט של בניין קיים, נוה פת,מתחם בין רח' ברל לוקר ופישר מוריס
מספר: 11027
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מהות התכנית : תוספת שטחים בקומת המרתף של בניין קיים לשם הרחבת הדירות שמעל.
1. קביעת בינוי עבור תוספות בקומת המרתף של בנין קיים לשם הרחבת הדירות הקיימות בקומת הקרקע.
2. קביעת בינוי עבור תוספת מחסנים בקומת המרתף.
3. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף 864.68 מ"ר , מהם 463.75 מ"ר שטחים עיקריים , ו- 400.93 מ"ר שטחי שירות.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםברל לוקר, פישר מוריס

תיאור המיקום:
שכונת נוה פת,
מתחם בין רחובות ברל לוקר ופישר מוריס
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה :
אורך : בין 219/100 - 219/225
רוחב : בין 628/500 - 628/600
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30501חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 746. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1895.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/04/2005
קבלת תכנית21/03/2005