תוספת שטחים למרכז מסחרי

תוכנית אל/ 195/ 2/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטחים למרכז מסחרי
מספר: אל/ 195/ 2/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות לתוספת שטחים למרכז מסחרי ברח' שמעיה 19, אלעד.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תוספת שטחי בנייה בהיקף של 714.14 מ"ר מתוכם 367.0 מ"ר שטחים עיקריים,
ועוד 347.14 מ"ר שירות.
2. שינוי אחוזי הבנייה הכוללים מ-120% ל-188%
3. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעיה

תיאור המיקום:
מגרש צר וארוך שחזיתו הקצרה פונה לרח' שמעיה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5458חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדכפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 2/ כהקלה של 10% בקו בנין מערביכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1813. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1929. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה10/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2008
קבלת תכנית07/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120912/01/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801710/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה