תוספת שטחים עיקרי ושירות, פירוק גגון והקמל פרגולה, הנרקיס 11 זכרון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 10/ 257/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת שטחים עיקרי ושירות, פירוק גגון והקמל פרגולה, הנרקיס 11 זכרון יעקב
מספר: 10/ 257/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהנרקיס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11306חלק63
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200915524/10/2010