תוספת שטחים עיקריים עבור בנין קופת חולים מאוחדת הנותנת שרותי רפואה לאוכלוסיה.

תוכנית רח/ 550/ ד/ 32/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטחים עיקריים עבור בנין קופת חולים מאוחדת הנותנת שרותי רפואה לאוכלוסיה.
מספר: רח/ 550/ ד/ 32/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים עיקריים עבור הרחבת בניין קופת חולים מאוחדת הנותנת שירותי רפואה לאוכלוסיה גדולה בעיר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותבנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/12/2003
קבלת תכנית20/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600423/11/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004