תוספת שטל עיקרי ושטח שרות בקומת עמודים מפולשת שניה. ללא תוספת יח"ד.

תוכנית רח/ 750/ א/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שטל עיקרי ושטח שרות בקומת עמודים מפולשת שניה. ללא תוספת יח"ד.
מספר: רח/ 750/ א/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת שטח עיקרי ושטח שרות בקומת עמודים
מפולשת שניה. ( 75 מ"ר שיצורפו לדירה הקיימת
בקומת העמודים) ללא תוספת יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותלוין אפשטין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק379
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 15. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1829. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/04/2002
קבלת תכנית17/03/2002