תוספת שימוש במרתפים כמקום עסק של בעל מקצוע חופשי באזור מגורים.

תוכנית רצ/ 1/ 1/ 26/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שימוש במרתפים כמקום עסק של בעל מקצוע חופשי באזור מגורים.
מספר: רצ/ 1/ 1/ 26/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שימוש במרתפים כמקום עסק של בעל מקצוע חופשי באזור מגורים א' ו- ב' וקביעת הוראות בדבר התנאים להתרת השימוש האמור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
אזורי מגורים א ו-ב בכל תחום מרחב התכנון המקומי ראשון לציון פרט לתחום הסביבה החופית

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ 26.שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1/ גתכנית מס' רצ/1/1 גשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1850. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/2009
החלטה בדיון בולחוף24/06/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית17/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 20. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2006
קבלת תכנית17/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה