תוספת שימוש לאולם שמחות, באזור תעשייה ומלאכה צפוני, פרדס חנה

תוכנית ש/ 1148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שימוש לאולם שמחות, באזור תעשייה ומלאכה צפוני, פרדס חנה
מספר: ש/ 1148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לכלול ברשימת התכליות המותרות באזורי תעשייה
ומלאכה גם אולמי שמחות.
- קביעת הנחיות לשימוש באולם השמחות באופן שתשמר
איכות החיים ומניעת רעש ותנועת רכב מוגדלת בתחומי
שכונת רסקו ובדרך יזרעאל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור

תיאור המיקום:
אזור מלאכה ותעשיה צפוני פרדס חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10100חלק4339, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 136אזור מלאכה בצפון פרדס חנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5571. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בהתנגדויות07/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3345. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2003
קבלת תכנית25/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית