תוספת שני מגרשי מגורים - רחוב ירושלים 29 נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת שני מגרשי מגורים - רחוב ירושלים 29 נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית לתוספת 2 מגרשים למגורים ע"י שינוי יעוד
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותשד ירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 98שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים א' ומשצ"פ לדרך מוצעת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
קבלת תכנית20/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005