תוספת שתי יח"ד והרחבות דיור ברחוב אדוניהו הכהן, שכונת הבוכרים

תוכנית 8920/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת שתי יח"ד והרחבות דיור ברחוב אדוניהו הכהן, שכונת הבוכרים
מספר: 8920/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה , תוספת קומות והרחבות דיור ברח' אדוניהו הכהן 42 , שכונת הבוכרים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ג.
2. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות עליונות מעל 4 קומות קיימות לשם הוספת 2 יח"ד חדשות.
3. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות קרקע א' ו- ב' לשם הרחבת יח"ד קיימות.
4. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 8 יחידות דיור מאושרות ל- 10 יחידות דיור .
5. הגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות ל- 5 קומות מעל קומת מחסנים .
4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 1443.58 מ"ר ( מתוכם 1197.00 מ"ר שטחים עיקריים מעל הקרקע ו- 99.89 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו- 146.69 מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאדניהו הכהן

תיאור המיקום:
שכונת הבוכרים .
קואורדינטה Y מערב - 633/425
קואורדינטה X צפון - 220/725
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30101חלק90-91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2010תאריך פרסום: 30/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6091. עמוד: 3050. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות21/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2568. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2007
קבלת תכנית08/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה