תוספת שתי קומות ומחסן במרתף. רח' לבוש מרדכי 6, שכ' גאולה

בקשה ועדה מקומית 0/ 0231/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת שתי קומות ומחסן במרתף. רח' לבוש מרדכי 6, שכ' גאולה
מספר: 0/ 0231/ 04
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםלבוש מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30081חלק110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה24/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200401424/11/2004