תוספת שתי קומות מעל לקיים + תוספת בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 068/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת שתי קומות מעל לקיים + תוספת בקומת קרקע
מספר: 068/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שתי קומות מעל לקיים + תוספת בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19381חלק8
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802001/04/2008