תוספת 120 יח"ד מושב נבטים

תוכנית 7/ 03/ 115/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת 120 יח"ד מושב נבטים
מספר: 7/ 03/ 115/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים

תיאור המיקום:
ישוב: נבטים
גוש: 100060

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
60001חלק1
60002חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/1996תאריך פרסום: 24/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4451. עמוד: 331. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות16/05/1996תאריך פרסום: 16/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4409. עמוד: 3371. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1995
קבלת תכנית27/07/1994