תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאי

תוכנית גז/ 13/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאי
מספר: גז/ 13/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאי ע"י
חלוקת מגרשים קיימים, תוך שמירה על גודל מינימלי
של כל מגרש (ראה לוח אזורים).
ב. תוספת מגרש אחד באזור מגורים חצי חקלאי (מגרש 96)
ע"י שינוי יעוד ממגורים לבעלי מקצוע למגורים
לחצי חקלאי.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח ספורט.
ד. שינוי מש.צ.פ ל- ש.ב.צ.
ה. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה.
ו. תוספת של שני מגרשים לבעלי מקצוע ע"י חלוקת מגרש
135, תוך שמירה על גודל מינימלי של כל מגרש
(ראה לוח אזורים).

להלן תיקון הטעות:

נפלה טעות ביעוד מגרשים 142 א' , 142 ב' , 143 ,
היעוד צ"ל: אזור מגורים חצי חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק87-93, 95-113, 116-1221-5, 58, 114-115
3709חלק100-106, 108, 111-113, 119-121, 123-126, 129-146, 149-153, 155-158, 160, 162-163, 165-17420, 148, 159
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 13/ 1גני-הדרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/2006
פרסום לאישור ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3289. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2001
פרסום לאישור בעיתונים14/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1044. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1993
קבלת תכנית18/04/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200602616/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200601921/05/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200401720/06/2004