תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאית

ישות כללית 5/ 02/ 102/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאית
מספר: 5/ 02/ 102/ 01
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300507/07/2003