תוספת 2 קומות לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5449

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת 2 קומות לבניין
מספר: תא/ 03/ 5449
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 2 קומות לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומאפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6906חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307427/10/2003